تعریف و انواع آزمون های آمادگی قلبی – تنفسی

images

عبارت است از توانایی دستگاه گردش خون و تنفس برای هماهنگی با فعالیت مورد نظر و برگشت سریع به حالت اولیه.

ارزیابی آمادگی قلبی تنفسی

بهترین Ùˆ دقیق ترین عامل مورد اندازه گیری در این نوع آمادگی برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی یا Vo2max است. Vo2max: بیشترین مقدار اکسیژنی است Ú©Ù‡ در خلال اجرای حداکثر فعالیت بدنی تا حد واماندگی مصرف Ù…ÛŒ شود. حداکثر اکسیژن مصرفی معمولا براساس میلی لیتر اکسیژن به ازا هر کیلوگرم از وزن بدن (m.kg -1 .min -1) در دقیقه بیان Ù…ÛŒ شود. حداکثر اکسیژن مصرفی را یا بدون فعالیت بدنی یا با فعالیت بدنی سنجش Ù…ÛŒ کنند. در حالت دوم برای سنجش از روش مستقیم Ùˆ روش غیر مستقیم بهره گرفته Ù…ÛŒ شود. در روش غیرمستقیم سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی با آزمون های بیشینه Ùˆ زیر بیشینه انجام Ù…ÛŒ شود. از جمله آزمون های بیشینه ÛŒ مورد استفاده Ù…ÛŒ توان به آزمون های بروس Ùˆ بالک Ùˆ از آزمون های زیر بیشینه Ù…ÛŒ توان به آزمون های پله ( هاروارد، سلون، کویین Ùˆ آستراند) Ùˆ آزمون های میدانی نظیر کوپر ۵۴۰ متر Ùˆ … اشاره کرد.

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>