دانلود ها

آیین نامه و برگزاری مسابقات قهرمانی لیگ های پایه کشور

لطفا فایل را از اینجا دانلود فرمائید.

Tournament regulations ages 94-95

طرح سالیانه آماده سازی یک تیم فوتبال در فاز آمادگی

لطفا فایل را از اینجا دانلود کنید.

Anual Plan For Soccer Players