مقاله ها

تأثیر بازی در زمین های کوچک بر IL-18 و لاکتات خون فوتبالیست های نوجوان در هوای گرم

لطفا فایل را از اینجا دانلود کنید.

Article 5

رابطه ی سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های فوتبال لیگ برتر ایران

لطفا فایل را از اینجا دانلود کنید.

Article 4

تعيين رويكرد مناسب توسعه ی فوتبال جمهوري اسلامي ايران و مقايسه ی آن با رويكردهاي چند كشور منتخب

لطفا فایل را از اینجا دانلود کنید.

Article 3

تاثیر بازی در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© بر اینترلوکین ۱۸ Ùˆ نوتروفیل های فوتبالیست های جوان

لطفا فایل را از اینجا دانلود کنید.

Article 2

 

بررسي وضعيت موجود فوتبال جمهوري اسلامي ايران و تعيين موقعيت راهبردي فوتبال كشور

لطفا فایل را از اینجا دانلود کنید.

Article 1