درباره من

 اکبر چمنی                                                              

تحصیلات                                                                                                  

-   دکترای فیزیولوژی ورزشی، گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی از دانشگاه تهران

 تجربه کاری

-  موسس و مدیر مدرسه فوتبال آریا و سرمربی تیم فوتبال شهرداری قلعه گنج

استاد مدعو دانشگاه های هرمزگان، فرهنگیان، آزاد اسلامی و پیام نور بندرعباس

مدیر فنی، مدیر آکادمی فوتبال و عضو کمیته فنی باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان

سرمربی تیم نونهالان البدر بندرکنگ در لیگ برتر کشور

عضو هیات رئیسه هیات فوتبال شهرستان بندرعباس

-  مدرس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

-  مشاور ورزشی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

گواهینامه ها

-  گواهینامه های مربیگری درجه C، B و A فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا

-  گواهینامة مربیگری درجه D فوتبال از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

-  گواهینامة زبان انگلیسی Utept  و IELTS

-  گواهینامه های Windows، Internet، Word و Excel

  افتخارات

پذیرش در دورة دکتری از سهمیه استعدادهای درخشان در دانشگاه تهران

نفر اول دورة کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران

برترین های سه دوره مربیگری فوتبال از چهار دورة طی شده و توصیه به دوره های بالاتر

دریافت تقدیرنامه های متعدد در سطح وزارتی و مسئولین استانی استان های هرمزگان و کرمان

 تجربه پژوهشی

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا، ابوالقاسم آزیتا.(۲۰۱۶) تاثیر بازی در زمین های کوچک بر اینترلوکین ۱۸ و لاکتات خون فوتبالیست های نوجوان در هوای گرم. مجله پزشکی هرمزگان،۲۰(۱)،۴۵-۵۱٫

-  چمنی اکبر،گائینی عباسعلی،نوری رضا، کردی محمدرضا، چوبینه صادق.(۲۰۱۹) تاثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین های کوچک بر شاخص های مرتبط با سلامت و طول تلومر در مردان ۳۵-۴۱ سال. پژوهش های مدریت و فیزیولوژی ورزش،۱۱(۱)، ۴۹-۵۹٫

-  کردی محمدرضا، پیرویسیان فیروزه، نوری رضا، چمنی اکبر.(۲۰۱۶) تاثیر دو شیوه تمرینی HIIT  بر سطوح سرمی آیریزین زنان چاق. دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، تهران، ایران.

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا،ابوالقاسم آزیتا.(۲۰۱۵) تاثیر بازی در زمین های کوچک بر اینترلوکین ۱۸ و سطوح نوتروفیل فوتبالیست های نوجوان. هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی. تهران، ایران.

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا، پیرویسیان فیروزه.(۲۰۱۵) بررسی تغییرات سرمی لاکتات و نوتروفیل فوتبالیست های جوان بعد از بازی در زمین های کوچک در محیط گرم. چهارمین همایش ملی دانشجویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا،ابوالقاسم آزیتا.(۲۰۱۴) تاثیر بازی در زمین های کوچک بر اینترلوکین ۱۸ و سطوح نوتروفیل فوتبالیست های نوجوان. مجله علوم پزشکی رازی،۲۰(۱۱۷)،۴۰-۴۸٫

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا.(۲۰۱۵) تاثیر بازی در زمین های کوچک بر اینترلوکین ۱۸ و لاکتات خون فوتبالیست های نوجوان در هوای گرم. اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی و ورزش، دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار، ایران.

-  چمنی اکبر،گائینی عباسعلی،نوری رضا، کردی محمدرضا، چوبینه صادق.(۲۰۱۹) تاثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین های کوچک بر طول تلومر و بیان ژنTRF2 مردان میان سال. مجله علوم پزشکی رازی، ۲۵(۱۲)، ۸-۱۶٫

-  چمنی اکبر،گائینی عباسعلی، نوری رضا، کردی محمدرضا، چوبینه صادق.(۲۰۱۸) تاثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین های کوچک در برخی شاخص های مرتبط با سلامت و طول تلومر مردان میان سال. چهارمین همایش ملی تکنولوژی ها و علوم نوین ایران. تهران، ایران.

-  کردی محمدرضا، پیرویسیان فیروزه، نوری رضا، چمنی اکبر.(۲۰۱۶) تاثیر دو شیوه تمرینی HIIT  بر ترکیب بدن و پروفایل لیپیدی زنان چاق. دومین همایش ملی ورزش و بیماری ها، کیش، ایران.