درباره من

 اکبر چمنی                                                              

تحصیلات                                                                                                  

-   دکترای فیزیولوژی ورزشی، گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی از دانشگاه تهران

 تجربه کاری

-  موسس و مدیر مدرسه فوتبال آریا و سرمربی تیم فوتبال شهرداری قلعه گنج

-  استاد مدعو دانشگاه های هرمزگان، فرهنگیان، آزاد اسلامی و پیام نور بندرعباس

-  مدیر فنی، مدیر آکادمی فوتبال و عضو کمیته فنی باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان

-  سرمربی تیم نونهالان البدر بندرکنگ در لیگ برتر کشور

-  عضو هیات رئیسه هیات فوتبال شهرستان بندرعباس

-  مدرس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

-  مشاور ورزشی شرکت فولاد هرمزگان جنوب

گواهینامه ها

-  گواهینامه های مربیگری درجه C، B و A فوتبال از کنفدراسیون فوتبال آسیا

-  گواهینامة مربیگری درجه D فوتبال از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

-  گواهینامة زبان انگلیسی Utept  و IELTS

-  گواهینامه های Windows، Internet، Word و Excel

  افتخارات

-  پذیرش در دورة دکتری از سهمیه استعدادهای درخشان در دانشگاه تهران

-  نفر اول دورة کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران

-  برترین های سه دوره مربیگری فوتبال از چهار دورة طی شده و توصیه به دوره های بالاتر

-  دریافت تقدیرنامه های متعدد در سطح وزارتی و مسئولین استانی استان های هرمزگان و کرمان

 تجربه پژوهشی

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا، ابوالقاسم آزیتا.(۲۰۱۶) تاثیر بازی در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© بر اینترلوکین ۱۸ Ùˆ لاکتات خون فوتبالیست های نوجوان در هوای گرم. مجله پزشکی هرمزگان،۲۰(۱)ØŒ۴۵-۵۱٫

-  چمنی اکبر،گائینی عباسعلی،نوری رضا، کردی محمدرضا، چوبینه صادق.(۲۰۱۹) تاثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© بر شاخص های مرتبط با سلامت Ùˆ طول تلومر در مردان ۳۵-۴۱ سال. پژوهش های مدریت Ùˆ فیزیولوژی ورزش،۱۱(۱)ØŒ ۴۹-۵۹٫

-  کردی محمدرضا، پیرویسیان فیروزه، نوری رضا، چمنی اکبر.(۲۰۱۶) تاثیر دو شیوه تمرینی HIIT  بر سطوح سرمی آیریزین زنان چاق. دهمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی، تهران، ایران.

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا،ابوالقاسم آزیتا.(۲۰۱۵) تاثیر بازی در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© بر اینترلوکین ۱۸ Ùˆ سطوح نوتروفیل فوتبالیست های نوجوان. هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی Ùˆ علوم ورزشی. تهران، ایران.

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا، پیرویسیان فیروزه.(۲۰۱۵) بررسی تغییرات سرمی لاکتات Ùˆ نوتروفیل فوتبالیست های جوان بعد از بازی در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© در محیط گرم. چهارمین همایش ملی دانشجویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا،ابوالقاسم آزیتا.(۲۰۱۴) تاثیر بازی در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© بر اینترلوکین ۱۸ Ùˆ سطوح نوتروفیل فوتبالیست های نوجوان. مجله علوم پزشکی رازی،۲۰(۱۱۷)ØŒ۴۰-۴۸٫

-  چمنی اکبر، گائینی عباسعلی، کردی محمدرضا.(۲۰۱۵) تاثیر بازی در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© بر اینترلوکین ۱۸ Ùˆ لاکتات خون فوتبالیست های نوجوان در هوای گرم. اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در تربیت بدنی Ùˆ ورزش، دانشگاه بین المللی چابهار، چابهار، ایران.

-  چمنی اکبر،گائینی عباسعلی،نوری رضا، کردی محمدرضا، چوبینه صادق.(۲۰۱۹) تاثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© بر طول تلومر Ùˆ بیان Ú˜Ù†TRF2 مردان میان سال. مجله علوم پزشکی رازی، ۲۵(۱۲)ØŒ ۸-۱۶٫

-  چمنی اکبر،گائینی عباسعلی، نوری رضا، کردی محمدرضا، چوبینه صادق.(۲۰۱۸) تاثیر شش هفته بازی فوتبال در زمین های Ú©ÙˆÚ†Ú© در برخی شاخص های مرتبط با سلامت Ùˆ طول تلومر مردان میان سال. چهارمین همایش ملی تکنولوژی ها Ùˆ علوم نوین ایران. تهران، ایران.

-  کردی محمدرضا، پیرویسیان فیروزه، نوری رضا، چمنی اکبر.(۲۰۱۶) تاثیر دو شیوه تمرینی HIIT  بر ترکیب بدن Ùˆ پروفایل لیپیدی زنان چاق. دومین همایش ملی ورزش Ùˆ بیماری ها، کیش، ایران.