جلسات فنی قبل از مسابقه

Untitled

مباحث جلسات فنی قبل از مسابقه پیرامون چه مواردی است؟

۱٫ مقدمه

۲٫ موقعیت تیم ها در جدول

۳٫ شرایط محیطی محل برگزاری مسابقه

۴٫ ارائة نکات کلیدی دربارة تیم خودی

۵٫ ارائة نکات کلیدی در ارتباط با تیم حریف

تجزیه و تحلیل حین مسابقه یک فرایند بسیار پیچیده است که می توان آن را به سه بخش تقسیم کرد.

۱٫ مرحلة دریافت حین مسابقه

                             افرادی از کادر فنی را موظف به آنالیز بخشی از مسابقه کنید تا تمامی تغییرات را ببینید.

                             هر ۱۵ دقیقه رفتار کلیدی را از دستیارانتان دریافت کنید.

                             بهترین مکان برای مشاهده و بررسی مسابقه از جایگاه تماشاگران است.

دومین مرحله مهمترین بخش آنالیز حین مسابقه را تشکیل می دهد.

۲٫ مرحلة اصلاح حین مسابقه

                            واکنش باید موردی باشد نه به صورت مداوم و پیوسته

                            واکنش باید مختصر و مفید باشد.

                            واکنش باید به موقع باشد.

                            واکنش باید در خصوص نکات کلیدی بازی ارائه گردد.

                            واکنش باید جنبة تقویتی، مثبت و در نهایت انگیزشی داشته باشد.

                            واکنش باید در زمان مردة بازی مطرح شود.

 ۳٫ مرحلة بهبود حین مسابقه

مباحث جلسات فنی قبل از مسابقه پیرامون چه مواردی است؟

۱٫ مقدمه

۲٫ موقعیت تیم ها در جدول

۳٫ شرایط محیطی محل برگزاری مسابقه

۴٫ ارائة نکات کلیدی دربارة تیم خودی

۵٫ ارائة نکات کلیدی در ارتباط با تیم حریف

تجزیه و تحلیل حین مسابقه یک فرایند بسیار پیچیده است که می توان آن را به سه بخش تقسیم کرد.

۱٫ مرحلة دریافت حین مسابقه

                             افرادی از کادر فنی را موظف به آنالیز بخشی از مسابقه کنید تا تمامی تغییرات را ببینید.

                             هر ۱۵ دقیقه رفتار کلیدی را از دستیارانتان دریافت کنید.

                             بهترین مکان برای مشاهده و بررسی مسابقه از جایگاه تماشاگران است.

دومین مرحله مهمترین بخش آنالیز حین مسابقه را تشکیل می دهد.

۲٫ مرحلة اصلاح حین مسابقه

                            واکنش باید موردی باشد نه به صورت مداوم و پیوسته

                            واکنش باید مختصر و مفید باشد.

                            واکنش باید به موقع باشد.

                            واکنش باید در خصوص نکات کلیدی بازی ارائه گردد.

                            واکنش باید جنبة تقویتی، مثبت و در نهایت انگیزشی داشته باشد.

                            واکنش باید در زمان مردة بازی مطرح شود.

۳٫ مرحلة بهبود حین مسابقه

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>