تعریف و انواع آزمون های انعطاف پذیری

download

توانایی به کشش واداشتن نسوج اطراف یک مفصل یا حرکت آزادنه یک مفصل در سرتاسر دامنه ی حرکتی خود را انعطاف پذیری می گویند.

انواع انعطاف پذیری

  1. انعطاف پذیری ایستا

اندازه گیری کل دامنه حرکتی در مفصل است.

۲ . انعطاف پذیری پویا

سنجش گشتاور یا مقاومت در برابر مفصل است.

اندازه گیری انعطاف پذیری

  1. روش های اندازه گیری انعطاف پذیری ایستا

الف) مستقیم

از وسایل ویژه ای به نام گونیامتر Ùˆ فلکسومتر استفاده Ù…ÛŒ شود.فلکسومتر لیتون گونیای ویژه ای است Ú©Ù‡ قادر است دامنه ÛŒ حرکتی را در ۳۰ حرکت مختلف اندازه گیری کند.

ب) غیر مستقیم

از آزمون های میدانی برای این هدف استفاده می شود. مهمترین آن ها آزمون Sit and Reach یا رساندن دست در حالت نشسته است. از جمله ضعف های بزرگ این آزمون این است که درازا و پهنای بدن بر روی نتایج تاثیر گذار است.

پاسخ دهید

نشانی پست‌الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>