Author: » مدیر سایت

نوشته‌ها

12aeen nameh

آئین نامه جدید مدارس فوتبال

آیین نامه مدارس فوتبال پس از تایید کمیسیون ماده پنج وزارت ورزش و جوانان به ادارات کل ورزش و جوانان در استان ها و  فدراسیون فوتبال، ابلاغ شد.به گزارش سایت رسمی فدراسیون، پس از تصویب و تایید آئین نامه مدارس فوتبال در سال ۱۳۹۴ توسط کمیسیون ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان و ابلاغ آن […]

No image
No image

Muscles and Joints

لطفا فایل را از اینجا دانلود کنید. Muscles and Joints  

lewis diagram

آزمون پرش عمودی (سارجنت) و نمودار لوئیز

برای اجرای این آزمون، ورزشکار نوک انگشتان دست خود را آغشته به گچ کرده و به فاصله ۱۵ سانتیمتری از دیوار طوری می ایستد که شانه سمت دست برتر ( راست یا چپ) به سمت دیوار باشد. با بالا آوردن و کشش دست بالاترین محل را روی دیوار علامت گذاری می کند. سپس با یک […]

No image
No image
No image
No image
No image