Author: » مدیر سایت

نوشته‌ها

No image
No image

Muscles and Joints

لطفا فایل را از اینجا دانلود کنید. Muscles and Joints  

lewis diagram

آزمون پرش عمودی (سارجنت) و نمودار لوئیز

برای اجرای این آزمون، ورزشکار نوک انگشتان دست خود را آغشته به گچ کرده و به فاصله ۱۵ سانتیمتری از دیوار طوری می ایستد که شانه سمت دست برتر ( راست یا چپ) به سمت دیوار باشد. با بالا آوردن و کشش دست بالاترین محل را روی دیوار علامت گذاری می کند. سپس با یک […]

No image
No image
No image
No image
No image
No image