هنر مربیگری

رازهای مربیگری بورا میلوتینوویچ

Milotonovich
  1.  همیشه سعی کنید بهترین کار را انجام دهید.
  2.  در انجام هر کار اعتماد به نفس داشته باشید.
  3.  تمرین مثل مسابقه و هر مسابقه مانند یک جلسه تمرین است.
  4.  روز بعد بهتر از روز قبل باشید.
  5. داخل و خارج زمین درست عمل کنید.
  6. اعتماد به نفس و احترام به حریف را فراموش نکنید.
  7.  بعد از هر برد یا باخت با آن کنار بیایید.
  8.  همه تیم‌ها بازیکنانی دارند که تیم را به موفقیت می‌رسانند.
  9.  چگونه احساسات خود را کنترل کنیم.
  10.  روح تیمی خوب و احساس خوب و لذت از زندگی.